Na czym polega embolizacja żylna?

Pojęcie embolizacji (z angielskiego „embolus” – zator) odnosi się do zabiegów mających na celu kontrolowane zamknięcie czy zapchanie światła nieprawidłowo działającego naczynia, zarówno tętniczego (np. tętniaka), jak i żylnego (np. żylaka czy żylniaka).

Embolizacje żylne, jak nazwa wskazuje, dotyczą zabiegów na układzie żylnym. Najczęściej wykonywane są w obrębie miednicy małej i w jamie brzusznej. Embolizacja żylna to rodzaj zabiegu, polegający na przezskórnym, małoinwazyjnym wejściu do układu żylnego, a następnie kontrolowanym zapchaniu niewydolnego naczynia w celu jego unieczynnienia i wyłączenia z krwioobiegu.

Środki używane do zabiegów embolizacji żylnych dzielimy na chemiczne (np. kleje tkankowe, alkohole czy sklerozanty) oraz inne wytworzone sztucznie materiały, takie jak: gąbki żelatynowe, spirale naczyniowe czy balony odczepialne). Materiały embolizacyjne to dobrze sprawdzone środki, pozwalające w sposób bardzo wybiórczy i skuteczny zamknąć naczynie, którego niewydolność doprowadza do przeciążania pozostałych części układu żylnego.

Klinice Flebologii opracowaliśmy autorski sposób wykonywania embolizacji żylnych (wewnątrzżylnych), począwszy od małoinwazyjnych dostępów naczyniowych, skończywszy na hemodynamicznym zamykaniu niewydolnych naczyń żylnych. W czasie zabiegów embolizacyjnych najczęściej wykorzystujemy spienione środki obliterujące (tzw. sklerozanty) oraz nowoczesne spirale embolizacyjne (ang. coils) podawane bardzo precyzyjnie, zawsze pod kontrolą aparatury obrazowej. W czasie zabiegów embolizacyjnych w Klinice Flebologii wykorzystywana jest nowoczesna niskodawkowa aparatura rentgenowska, przezskórna ultrasonografia śródzabiegowa oraz ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS).

Zabiegi embolizacyjne wykonywane są zawsze pod nadzorem zespołu anestezjologicznego. W naszej Klinice embolizacje żylne przeprowadzane są przez radiologów interwencyjnych i flebologów, zawsze po uprzednio wykonanej diagnostyce obrazowej (wenografii tomografii komputerowej lub wenografii rezonansu magnetycznego) i przeprowadzonym badaniu USG Doppler żył.

Celem zabiegów embolizacyjnych na układzie żylnym jest zamknięcie niewydolnego naczynia żylnego i napełniającego się z niego żylaków. Wprowadzenie środków embolizacyjnych do światła naczynia doprowadza do jego okluzji (zamknięcia), a następnie inicjuje proces włóknienia i obkurczenia naczynia. Okres pozabiegowy to swojego rodzaju kontrolowany stan zapalny. Zdarza się, że w tym czasie pacjent poddany embolizacji żylnej odczuwa niewielkie bóle (np. w podbrzuszu czy w obrębie worka mosznowego) lub ma podwyższoną temperaturę ciała. Są to objawy tzw. zespołu poembolizacyjnego, który w przypadku zabiegów embolizacji żylnych występuje dość rzadko (z naszych doświadczeń wynika, iż nie przekracza on 10-15% leczonych przez nas przypadków).

W przypadku zabiegów na układzie żylnym w naszej Klinice zamykane są najczęściej niewydolne pnie żylne (takie jak poszerzone żyły jajnikowe czy główne gałęzie żył biodrowych wewnętrznych), żylaki, żylniaki, naczyniaki żylne i różnego rodzaju malformacje naczyniowe.

W przypadku mężczyzn i kobiet najczęstszą patologią leczoną przez NASZ ZESPÓŁ jest tzw. niewydolność żylna miednicy.

W przypadku kobiet najczęściej wykonywanym zabiegiem jest embolizacja żył jajnikowych i gałęzi spływu żył biodrowych, a w przypadku mężczyzn embolizacja niewydolnych żył jądrowych, których niedomoga doprowadza do powstawania żylaków powrózka nasiennego.

Zabiegi embolizacji żylnej wykonywane przez doświadczony zespół (radiologa, flebologa, radiologa interwencyjnego) mają wiele zalet, do których zaliczamy:

  • brak nacięć na skórze, brak szpecących szwów, które często zostają po operacjach chirurgicznych;
  • krótki czas trwania embolizacyjnych procedur wewnątrzżylnych (zazwyczaj 30-120 min.);
  • brak konieczności znieczulania ogólnego (w większości przypadków stosowana jest płytka sedacja i znieczulenie miejscowe);
  • szybki powrót do codziennych aktywności (pacjent po 5-7 dniach od zabiegu nie odczuwa zwykle istotnych dolegliwości);
  • niskie ryzyko powikłań śródzabiegowych i pozabiegowych (powikłania po zabiegach embolizacji wynikać mogą z faktu wykonywania samej procedury na układzie żylnym, jak również z konieczności podania środka kontrastowego);
  • wysoką skuteczność zabiegów (w Klinice Flebologii odsetek zamkniętych naczyń żylnych przekracza 95% w obserwacji 5-letniej!), co przekłada się na niskie wskaźniki nawrotów w porównaniu z leczeniem operacyjnym.

Więcej na temat filozofii przyczynowego leczenia chorób żył w Klinice Flebologii przeczytasz na stronie: PRACOWNIA NACZYNIOWA.

Poniżej znajduje się film przedstawiający zasady wykonywania zabiegu embolizacji żylnej dwustronnej w Klinice Flebologii.

#cezaryszary #justynawilczko #tomaszgrzela #zdrowezyly #flebologia #zdrowenogi #zylakisromu #zylakimiednicy

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać