Flebologia – co oznacza to pojęcie?

Flebologia w spojrzeniu teraźniejszym to jedna z najbardziej wielodyscyplinarnych dziedzin medycyny, rozwijających się bardzo dynamicznie. Wpływa na to wiele czynników. O szczegółach piszemy poniżej!

Flebologia w spojrzeniu teraźniejszym to jedna z najbardziej wielodyscyplinarnych dziedzin medycyny, rozwijających się bardzo dynamicznie. Wpływa na to wiele czynników. O szczegółach piszemy poniżej!

Nazwa „flebologia” wywodzi się greki – starożytne słowo „phlebos” (φλέψ) oznacza żyłę. W skrócie jest to nauka o profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób żył. Flebologia w spojrzeniu teraźniejszym to jedna z najbardziej wielodyscyplinarnych dziedzin medycyny, rozwijających się bardzo dynamicznie. 

Wpływa na to wiele czynników. Kluczowy jest niewątpliwie fakt, iż choroby układu żylnego dotykają bardzo szerokiego spektrum populacji (od wieku wczesnodziecięcego aż do starości) i dotyczą bardzo wysokiego jej odsetka – tj. około 50%. Choroby żył występują częściej niż nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca, zaliczane do chorób cywilizacyjnych.

Warto również podkreślić, iż jest to dziedzina bardzo zaniedbana w Polsce z punktu widzenia edukacji młodych adeptów sztuki medycznej. Z tego powodu w naszym kraju leczenie niewydolności żylnej dotyczy często jej zaawansowanych postaci (np. owrzodzeń żylnych), bądź samych powikłań, takich zakrzepica żylna. Jeśli do tego dodamy jeszcze aspekt szybko postępującego starzenia się społeczeństw w krajach rozwiniętych (wynikający ze zmniejszenia dzietności kobiet i wydłużania się ludzkiego życia), to wówczas łatwo zrozumieć, dlaczego leczenie chorób żył i kształcenie lekarzy FLEBOLOGÓW jest tak ważne.

FLEBOLOGIA – aspekt historyczny!

Pierwsze wzmianki na temat zróżnicowania systemu naczyniowego na część tętniczą i żylną zamieścił Galen (gr. Κλαύδιος Γαληνός, ur. Około 130 n.e.) – lekarz greckiego pochodzenia, utalentowany anatom.

Początki współczesnej nauki o naczyniach datuje się na wczesne lata XVII wieku. Wtedy to William Harvey (profesor anatomii i chirurgii ze szpitala Św. Bartłomieja w Londynie) w rozprawie „Exercitatio anatomica de motu cardis et sanguinis in animalibus (1628)” zamieścił pierwszy prawidłowy opis funkcjonowania krwiobiegu jako układu zamkniętego.

Współczesna flebologia powstała w mechanizmie dość naturalnego pogłębiania wiedzy na temat anatomii, fizjologii i patologii układu żylnego, a także dzięki lepszemu zrozumieniu jego rozwoju.

Układ żylny w porównaniu do układu tętniczego ma jedną niesamowitą cechę – cechuje się dużo większą zmiennością. Schemat układu żylnego przypisany danemu Pacjentowi i powiązany z jego patologią można porównać z odciskiem palca – wyjaśnia dr Justyna Wilczko, flebolog z Kliniki Flebologii w Warszawie.

Rozwój współczesnej flebologii wynika z ogromnego postępu, jaki dokonał się w diagnostyce chorób żył. Postęp diagnostyczny z kolei (w szczególności w zakresie ultrasonografii dopplerowskiej) pociągnął za sobą niesamowity progres w zakresie rozwoju małoinwazyjnych metod leczenia.

Od ponad już 20 lat większość procedur flebologicznych wykonuje się w trybie ambulatoryjnym. Czas trwania przeciętnego zabiegu na układzie żylnym waha się od 15 minut do 2.5 godziny.

Po każdej konsultacji flebologicznej Pacjent otrzymuje informację, czy jest wymagana tzw. rozszerzona ocena układu żylnego. Na miejscu w Pracowni Naczyniowej Kliniki Flebologii i we współpracy z Centrum Diagnostyki Obrazowej Centrum Medycyny Sportowej wykonujemy pełen panel badań diagnostycznych układu żylnego, tj.

Współczesna FLEBOLOGIA – jak wygląda?

Współczesna flebologia wyparła niejako klasyczną chirurgię „szpitalną” i stała się nową dziedziną, z innym, nowocześniejszym spojrzeniem na choroby żył. Połączenie nowoczesnej diagnostyki obrazowej z zaawansowanymi technikami leczenia chorób żył doprowadziło do wzrostu skuteczności zabiegów z jednoczesnym spadkiem powikłań około- i pozabiegowych. Większe i mniejsze powikłania w sumie dotykały ponad 15-20 % pacjentów poddawanych chirurgicznemu leczeniu żył – objaśnia dr Tomasz Grzela.

Zespół flebologiczny pracujący na co dzień w Klinice Flebologii tworzą pielęgniarki i lekarze specjalizujący się w wielu dziedzinach medycyny, m.in. w: radiologii i diagnostyce obrazowej, ultrasonografii, radiologii interwencyjnej, chorobach wewnętrznych, proktologii, chirurgii i chirurgii naczyniowej. Naszą pracę cechuje zespołowość oraz pełna indywidualizacja procesu leczenia, które ma charakter maksymalnie przyczynowy.

Na etapie diagnostycznym, kluczowym w planowaniu leczenia chorób żył, od wielu lat wykorzystujemy ultrasonografię dopplerowską, ultrasonografię wewnątrznaczyniową, techniki wenograficzne w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym, a także flebografię cyfrową. Całościowa ocena układu żylnego pozwala nam leczyć choroby żył przyczynowo z niezwykłą precyzją. Przepaść nawet z perspektywy dziesięcioletnie wydaje się ogromna – dodaje dr Cezary Szary, flebolog oraz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.

Pacjenci skierowani na diagnostykę rozszerzoną mają ustalany indywidualny plan leczenia swojej choroby. Diagnostyka i stosowane terapie mają zawsze na celu leczenie maksymalnie przyczynowe.

Kto to jest flebolog?

Współczesny lekarz flebolog powinien posiadać szeroki wachlarz umiejętności, powinien być niejako internistą, diagnostą i chirurgiem w jednej osobie. Lekarz zajmujący się chorobami żył powinien sam umieć zbadać i zakwalifikować Pacjenta do leczenia. Ocena układu żylnego w badaniu USG Doppler powinna obejmować swoim zakresem nie tylko żyły kończyn dolnych, ale również żyły w miednicy i jamie brzusznej. Jak pokazuje doświadczenie lekarzy z Kliniki Flebologii większość patologii układu żylnego ma punkt wyjścia właśnie powyżej dna.

Czym zajmuje się flebolog?

Lekarze flebolodzy w swojej praktyce codziennej stosują różne metody leczenia, począwszy od technik chemicznych małoinwazyjnych, takich jak skleroterapia czy klejenie żył, skończywszy na nowoczesnych wewnątrzżylnych technikach termicznych, takich jak laserowa czy radiowa ablacja wewnątrzżylna. W leczeniu niewydolności żylnej swoje miejsce ma wciąż klasyczna chirurgia. Nie jest to już jednak chirurgia tak bardzo inwazyjna, jak to miało miejsce za czasów Williama Wayne’a Babcock. Klasyczny stripping (technika operacyjna polegająca na „wyrywaniu pnia żylnego”) po raz pierwsze opisany przez niego w roku 1907 odchodzi już powoli w przeszłość. Były to operacje, które doprowadzały to wielu powikłań, takich jak zniesienie czucia, przeczulica, zastój chłonki, wtórne zapalenia żył czy masywne krwiaki.

W Klinice Flebologii stosujemy zintegrowany system leczenia chorób żył. W proces diagnostyczno-leczniczy wciągnięci są lekarz flebolodzy zajmujący się zarówno obrazowaniem, leczeniem małoinwazyjnym, jak również chirurgicznym. Często wykonywane są zabiegi hybrydowe, w których udział biorą 2, 3 lub 4 osoby.

W naszym zespole specjaliści od leczenia chorób żył ściśle współpracują z radiologami interwencyjnymi, wykonującymi wszystkie procedury naczyniowe w obrębie żył miednicy małej i jamy brzusznej. W pracowni naczyniowej Kliniki Flebologii przy użyciu technik wewnątrzżylnych, wykonywane są m.in. zabiegi embolizacji żylnej, poszerzania żył i ich udrażniania przy użyciu stentów żylnych.

Do najczęstszych chorób żylnych leczonych przez lekarzy flebologów należą

  • pajączki naczyniowe i poszerzone żyły siatkowate;
  • żylaki kończyn dolnych;
  • żylaki okolic intymnych;
  • niewydolność żylna miednicy, w tym żylaki powrózka nasiennego u mężczyzn;
  • żylne zespoły uciskowe;
  • zakrzepowe zapalenia żył i zakrzepice żylne w układzie głębokim;
  • żylne zespoły pozakrzepowe.

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać